Koncert pieśni patriotycznych

Koncert Pieśni Patriotycznych

Muzyka na przestrzeni dziejów dodawała otuchy i budowała poczucie wspólnoty. Towarzyszyła także Polakom podczas ważnych wydarzeń.

12 listopada 2023 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Mileszek w parafii pw. św. Doroty w Mieszkach wysłuchaliśmy koncertu pieśni patriotyczno-religijnych w wykonaniu artystów Anny Cymmerman oraz Jacka Malanowskiego przy akompaniamencie Oleha Klendiego.

Pretekstem do spotkania była 105 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 160 rocznica wybuch Powstania Styczniowego.

Wydarzenie poprzedziła msza św. w uroczystej oprawie.

W repertuarze artystów znalazły się pieśni towarzyszące Polakom podczas walki o niepodległość.

Szczególne podziękowania kieruję na ręce ks. proboszcza kanonika Romana Kurzdyma.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników.Koncert sfinansowany został ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Pamięci bohaterów Powstania Styczniowego”.


Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”