Trecom

RODO

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Informujemy, iż następujące podmioty wspólnie będą administratorami podanych przez  Panią/Pana danych osobowych:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek (Łódź, ul. Pomorska 406),
 • H-IDE Krzysztof Hałaczkiewicz (Łódź, Wojewódzkiego 32e lok. 8)

zwane dalej łącznie Współadministratorami.

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniono zakresy odpowiedzialności za realizację obowiązków wynikających z RODO. Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek odpowiada za realizację w stosunku do Pani/Pana obowiązku informacyjnego.

Ponadto informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
 • osoby upoważniane przez Współadministratorów – będą to pracownicy i współpracownicy Współadministratorów, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki,
 • podmioty przetwarzające dane na zlecenie Wspóladministratorów,
 • uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień,
 • inni odbiorcy danych np. poczta, kurierzy, banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat od daty zamieszczenia niniejszej informacji.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
 • W razie gdyby uznała Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 • Decyzje dotyczące realizacji celu dla którego przekazał Pan/Pani swoje dane osobowe nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (tzn. że systemy informatyczne wykorzystywane przez stowarzyszenie nie będą automatycznie analizować moich danych osobowych ani też podejmować żadnych decyzji odnośnie mojej osoby).

W celu realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu:

 • Listownie:
  Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek
  ul. Pomorska 406
  92-735 Łódź
 • E-mailowo, na adres:
  [email protected]
 • Telefonicznie:
  numer telefonu: +48 608 288 460‬

Z poważaniem,
Zarząd stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”