Trecom

Konkurs plastyczny – Bitwa Warszawska 1920

Konkurs plastyczny został zorganizowany dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy inspirowali się postacią ks. Ignacego Skorupki oraz miejscami w Łodzi, stanowiącymi pamiątkę Bitwy Warszawskiej 1920.

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek podjęło decyzję o nagrodzeniu wszystkich dzieci biorących udział w konkursie.

Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli organizujących konkurs:

  • Barbary Cygan – Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi
  • Dominiki Bartoszek-Sowa – Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi


Niepodległa

Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920″ dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”