Trecom

Konkurs plastyczny – św. Jan Paweł II

Konkurs plastyczny został zorganizowany dla dzieci i młodzieży klas I – VIII.
Uczestnicy inspirowali się książką Mariusza Wollnego „Jak Lolek został papieżem”

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek podjęło decyzję o nagrodzeniu wszystkich dzieci biorących udział w konkursie.

Szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli organizujących konkurs:

  • Izabeli Pawlak – Publiczna Szkoła Podstawowa Mileszki
  • Joanny Więcek – Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi
  • Elżbiety Niewiadomskiej – Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi


Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Łódzkie - logotyp

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”