Łódzcy bohaterowie Bitwy Warszawskiej 1920

Łódzcy bohaterowie Bitwy Warszawskiej 1920


Łódzcy bohaterowie Bitwy Warszawskiej 1920

1 października 2020 r. odbył się wykład poświęcony ks. Ignacemu Skorupce oraz łódzkim bohaterom Bitwy Warszawskiej.

Prelegent – historyk mgr Marcin Walicki, przybliżył uczestnikom spotkania sylwetkę bohatera, jego związki z Łodzią oraz rolę, którą odegrał podczas wydarzeń w sierpniu 1920 r.

Ks. Ignacy Skorupka był kapelanem 236. ochotniczego pułku piechoty (Legii Akademickiej), złożonego głównie z gimnazjalistów i studentów. Pełnił też m.in. funkcje notariusza warszawskiej kurii metropolitalnej oraz kapelana Ogniska Rodziny Maryi na Pradze. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Przyszedł na świat 31 lipca 1893 roku w Warszawie. Jego przodkowie brali udział w powstaniu styczniowym. Od młodości był przewidywany do stanu duchownego. Do seminarium wstąpił w 1909 roku, pięć lat później otrzymał święcenia kapłańskie. Skorupka kształcił się w Akademii Duchownej w Piotrogrodzie (nie ukończył nauki), potem pełnił posługę duszpasterską w różnych częściach Rosji. Po powrocie na ziemie polskie został wikarym w Łodzi. W międzyczasie się społecznie, pomagał sierotom, krzewił oświatę. W 1919 roku przybył ponownie do Warszawy – pierwszy raz zamieszkał w stolicy odrodzonego państwa. Na wiadomość o zagrożeniu miasta przez bolszewików, wstąpił ochotniczo do wojska. Uzyskał poparcie, choć nie od razu, ze strony kard. Aleksandra Kakowskiego.

Ks. Skorupka wraz ze swym oddziałem stacjonował na warszawskiej Pradze. Późnym wieczorem 13 sierpnia 1920 roku, wyruszył z koszar na front – przez Ząbki i Rembertów przedostał się do Ossowa pod Wołominem. W nocy nieprzyjaciel był już pod wsią. 14 sierpnia 1920 roku, w czasie jednego z kontrataków na pozycje wroga, duchowny włączył się do boju.

Niedługo później, po bohaterskiej śmierci, ks. Skorupka był już postacią legendarną. Według relacji świadków, młody, 27-letni kapelan zagrzewał do boju współtowarzyszy. „W bitwie pod Ossowem młodociany żołnierz nie wytrzymał ataku i zaczął się cofać. Cofali się oficerowie i dowódca pułku. Wtedy ks. Skorupka zebrał koło siebie kilkunastu chłopców i z nimi poszedł naprzód. Widząc cofającego się dowódcę pułku, krzyknął do niego Panie pułkowniku, naprzód ! A ksiądz ? zapytał pułkownik. Panie pułkowniku, za mną ! Chłopcy za mną ! Poszli naprzód. Wielu poległo; padł rażony granatem i ks. Skorupka” – pisał kard. Kakowski, który – jak podkreślił – po bitwie zbierał relacje u rannych pod Ossowem.

W rzeczywistości kapelan zginął od postrzału w głowę. Przed pójściem do boju nałożył na szyję stułę. W zależności od przekazów, mógł mieć na sobie także komżę lub żołnierski płacz. Wiele relacji wskazuje, że dzierżył w ręce krzyż. Tak też utrwalił jego ostatnie chwile dwukrotnie Jerzy Kossak, autor obrazów: „Śmierć ks. Ignacego Skorupki” oraz „Cud nad Wisłą”. 

Zachęcamy do obejrzenia transmisji z wydarzenia na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Mileszek, oraz profilu FaceBook Parafii Mileszki.

Sylwetce bohaterskiego księdza poświęcony został artykuł na stronie Biura Programu „Niepodległa”
Niepodległa

Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920″ dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”