Śladami św. Jana Pawła II

100 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek – śladami św. Jana Pawła II w 100 rocznicę urodzin

Św. Jan Paweł II na co dzień inspiruje nas do działania. Dlatego i my – Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek staramy się własnym przykładem zachęcać innych do aktywności na rzecz drugiego człowieka, kultury i społeczeństwa. Zadanie kierowane jest do mieszkańców województwa łódzkiego i zakłada popularyzację wiedzy o życiu i świętości Papieża Polaka – Jana Pawła II. Dla najstarszych uczestników projektu będzie to wzruszający powrót do czasów wybitnego pontyfikatów natomiast dla najmłodszych będzie to rozbudzanie zainteresowania osobą wybitnego Polaka. Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary – Jan Paweł II. Chcemy jako Polacy, mieszkańcy województwa łódzkiego stworzyć Ojcu Świętemu pomnik w ludzkich sercach w 100 rocznicę jego urodzin. Termin realizacji projektu – wrzesień 2020 r.

Elementy zadania stanowią:

  • Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – VIII inspirowany książką Mariusza Wollnego „Jak Lolek został papieżem”
  • Wycieczka szlakiem papieskim na trasie Łódź / Kraków – Łagiewniki / Kalwaria Zebrzydowska / Wadowice / Łódź


Jan Paweł II

Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Łódzkie - logotyp

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”