Aleksandra Piłsudska

ALEKSANDRA PIŁSUDSKA – REWOLUCJONISTKA U BOKU MARSZAŁKA

Dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego (umowa nr 16/KUIII/2023 z dnia 01.09.2023) Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek realizuje projekt pn.

„Aleksandra Piłsudska – rewolucjonistka u boku Marszałka”.

Aleksandra Piłsudska

W uznaniu wybitnej działalności niepodległościowej i społecznej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Aleksandry Piłsudskiej, z domu Szczerbińskiej – działaczki niepodległościowej, członkini Polskiej Organizacji Wojskowej i Polskiej Partii Socjalistycznej, odznaczonej orderami Virtuti Militari, Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Niepodległości.

Działała w Organizacji Bojowej PPS, była też działaczką społeczną, współpracowała ze Związkiem Strzeleckim. W czasie I wojny światowej wstąpiła do Legionów Polskich. Za działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej aresztowana i internowana w Szczypiornie.

Sejm w uchwale podkreślił zaangażowanie Aleksandry Piłsudskiej w działalność społeczną:
pomoc dla sierot, organizowanie przedszkoli i szkół dla rodzin wojskowych, wsparcie najbiedniejszych i bezdomnych, tworzenie bibliotek i świetlic dla młodzieży.
To decyzja Aleksandry o zakupieniu letniska w Sulejówku i stworzeniu tu domu rodzinnego zaważyła na stuletniej historii miejsca, w dokładnie którym dziś znajduje się Muzeum Józefa Piłsudskiego.

W 2023 r. przypada sześćdziesiąta rocznica jej śmierci oraz 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt stanowi okazję poznania tej niezwykle zasłużonej dla Polski postaci, której  misją było zachowanie pamięci i dziedzictwa męża. Aleksandra Piłsudska odegrała ważną rolę w kultywowaniu pamięci Marszałka pamięć oraz upowszechnianiu wiedzy o trudnych drogach do niepodległości Polski.

W ramach projektu, który realizowany będzie w okresie wrzesień – grudzień 2023 r.  zaplanowano:

  1. wycieczkę do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, dworku „Milusin” oraz ogrodu Piłsudskich,
  2. widowisko słowno-muzyczne o tematyce patriotycznej poświęcone 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”