OSIEDLOWE MIEJSCE PAMIĘCI

Ze środków Fundacji BZ WBK Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek  utworzyło miejsca pamięci narodowej.

Jest to kamień z rzeźbionym orłem oraz maszt – miejsce, przy którym odbywają się uroczystości państwowe oraz apele lokalnie działających drużyn harcerskich ZHR.

Kamień usytuowany jest na terenie przylegającym do Publicznej Szkoły Podstawowej Mileszki.


Projekt sfinansowany ze środków Fundacji BZ WBK.

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”