Powstanie styczniowe - 1863

PAMIĘCI BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację projektu pt.:

„Pamięci bohaterów powstania styczniowego”

Celem projektu jest popularyzacja wśród mieszkańców województwa łódzkiego wiedzy o zjawiskach istotnych dla historii regionu łódzkiego. Osnowę projektu stanowią okoliczności związane z wybuchem i przebiegiem powstania styczniowego w 1863 r. Wnioskodawca zakłada przewrócenie pamięci o bohaterach powstania styczniowego oraz jego znaczenia dla kolejnych pokoleń. Uczestnicy projektu poszukiwać będą śladów tamtych wydarzeń w literaturze i sztuce. Zdobędą także wiedzę na temat miejsc związanych z walkami toczonymi na ziemi łódzkiej.

W ramach zadania zaplanowano:

  1. Wykład stanowiący wprowadzenie historyczne do problematyki powstania styczniowego.
  2. Koncert o tematyce patriotyczno-religijnej w kościele pw. św. Doroty na Mileszkach.
    Wnioskodawca zaplanował koncert w kościele, który został odbudowany po tragicznym pożarze w 2015 r. Ta wyjątkowa świątynia nie tylko pamiętała czasy powstania styczniowego, ale także stanowiła istotny element współtworzący lokalną tożsamość.
    O ile pozwoli na to zaawansowanie robót koncert odbędzie się w nowo odbudowanej świątyni.

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”