Turystyka na piątkę z plusem

TURYSTYKA NA PIĄTKĘ Z PLUSEM

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek 14 czerwca 2022 r. podpisało umowę na realizację zadania publicznego pt.:

Turystyka na piątkę z plusem”.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.


Projekt koncentruje się na upowszechnianiu walorów turystycznych województwa łódzkiego oraz rozwoju turystyki na terenie województwa łódzkiego. Sposoby wykorzystania czasu wolnego mają istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości realizowania funkcji zdrowotnych i rozwojowych, a tym samym zrównoważonego rozwoju człowieka. Życie codzienne w czasach pandemii uległo sporym zmianom. Mocno odczuwalna samotność zwiększyła chęć spędzania czasu w grupie przyjaciół lub rodziny, a trwałe zwolnienie tempa życia przyczyniła się do poszukiwania relaksu oraz nowych, dotąd nie podejmowanych form aktywności. Zauważalna jest zmiana stylu życia, na którą wpłynęły utrzymujące się nadal obostrzenia. Mieszkańcy województwa łódzkiego poszukują miejsc, w których można odpocząć oraz skorzystać z dostępnych w regionie atrakcji. Zmiana dotychczasowego sposobu spędzania wolnego czasu wiąże się także z rosnącą potrzebą zadbania o zdrowie swoje oraz najbliższych. Doświadczenia ostatnich dwóch lat przyczyniły się do tego, iż coraz częściej decydujemy się na wypoczynek w niewielkim gronie. Dużym zainteresowaniem cieszą się jednodniowe wyjazdy. Coraz więcej osób decyduje się wypoczywać aktywnie a 2/5 rodaków chętniej niż do tej pory odwiedza nowe miejsca niedaleko swojego miejsca zamieszkania.

W ramach zadania Wnioskodawca zaplanował 2 jednodniowe spływy kajakowe:

  1. Spływ Wartą na trasie KONOPNICA – BURZENIN
    Trasa przewiduje krótki czas spływu (3-4h) oraz stosunkowo niewielką odległość (ok. 15 km) i dedykowana jest w szczególności dzieciom, młodzieży oraz seniorom. Proponowana trasa jest jedną z najpopularniejszych tras kajakowych w województwie łódzkim. Spływ rozpoczyna się poniżej zniszczonego progu wodnego w Konopnicy przy moście drogowym Szynkielów – Ochle a zakończy się w Burzeninie. Część trasy pokonywana będzie wśród gęstego lasu. Na wysokości Wielkiej Wsi podziwiać będzie można prawobrzeżny rezerwat przyrody „Winnica”.
  2. Spływ Wartą na trasie BURZENIN – SIERADZ
    Trasa licząca 26 km dedykowana będzie w szczególności rodzinom z dziećmi. Biegnie ona przez Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki. Podążając dalej z nurtem Warty będą obserwować wysokie brzegi, porośnięte gęstą roślinnością. Mijamy most drogi ekspresowej S8, dalej tak zwany „krowi most” w Woźnikach oraz „stary most na krajówce 14/12” (Sieradz – Zduńska Wola). Dostępność brzegów oraz licznych plaż stwarzają okazję do odpoczynku oraz kąpieli. Czas spływu wynosi ok. 5h.

W ramach wydarzenia zaplanowano każdorazowo wspólny posiłek dla uczestników w miejscowości kończącej spływ.


Zadanie jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Województwo Łódzkie - Dotacje 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”