Maria Konopnicka

Śladami Marii Konopnickiej

14 listopada 2022 r. blisko pięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży uczestniczyła w wycieczce śladami Marii Konopnickiej zorganizowanej przez SPM.

W programie znalazło się zwiedzanie Muzeum Marii Konopnickiej w Bronowie, w którym pisarka spędziła 10 lat. Obecnie w dworku znajdują się dwie izby muzealne: Izba Pamięci M. Konopnickiej z licznymi pamiątkami po autorce, Izba Zbiorów Oświatowych oraz sala wystaw czasowych.

Młodzież zwiedziała także Zespół pałacowo-parkowego w Nieborowie i Arkadii, z którym związany był Jan Konopnicki, syn pisarki. W pałacu znajduje się obecnie muzeum wnętrz rezydencji pałacowej z XVII-XIX wieku, oparte na ocalałym wyposażeniu pałacu i jego kolekcjach (rzeźba, obrazy, grafika, meble, brązy, porcelana i szkło, srebra, zegary, tkaniny, zbiory biblioteczne), uzupełnione obiektami sztuki i rzemiosła artystycznego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.
Konopnicki  dzierżawił radziwiłłowskie młyny nad rzeką Skierniewką. Związki poetki z Nieborowem i Arkadią trwały przez dwadzieścia lat od 1884 do 1903r. W latach 1893-1903 Konopnicka była częstym gościem w Arkadii, a nawet nosiła się z zamiarem stałego osiedlenia.

Młodzież wzięła udział w lekcji muzealnej zakończonej grą edukacyjną.
Podsumowanie wyjazdu stanowił wspólny posiłek.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu „Zainspirowani Konopnicką czyli nieznane atrakcje województwa łódzkiego” realizowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.


Bronów


Nieborów


Zadanie jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Województwo Łódzkie - Dotacje 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”