Światowy Dzień Seniora

Światowy Dzień Seniora

14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Seniora.
Dzień ten jest okazją do zwrócenia uwagi na zagadnienie jakości życia osób starszych.

Obecnie na świecie żyje ponad 600 milionów ludzi powyżej 60 roku życia. Liczba ta podwoi się do 2025 roku. Szacuje się, że w 2050 roku na świecie będzie żyło blisko 2 miliardów ludzi po 60 roku życia.

W Polsce seniorzy stanowią obecnie 13% populacji, do 2060 roku obywatele powyżej 65 roku życia stanowić zaś będą jedną trzecią populacji.

W związku z obchodzonym świętem, wszystkim naszym seniorom, ale nie tylko, życzymy samych pogodnych dni oraz godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

Światowy Dzień Seniora

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”