Maria Konopnicka

Zainspirowani Konopnicką czyli nieznane atrakcje województwa łódzkiego

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Zainspirowani Konopnicką czyli nieznane atrakcje województwa łódzkiego” w ramach drugiego otwartego konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Sejm RP „doceniając literacki dorobek oraz wkład w działalność patriotyczną” Marii Konopnickiej ustanowił pisarkę jednym z patronów 2022 r.

Maria Konopnicka

Maria Konopnicka dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze.

W 1926 r. władze niepodległej Rzeczypospolitej rozważały „Rotę” jako hymn narodowy.
W maju 2022 roku świętowaliśmy 180. rocznicę jej urodzin.


Zadanie jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Województwo Łódzkie - Dotacje 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”