Maria Konopnicka

ZAINSPIROWANI KONOPNICKĄ CZYLI NIEZNANE ATRAKCJE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt.:

Zainspirowani Konopnicką czyli nieznane atrakcje województwa łódzkiego

Maria Konopnicka

Maria Konopnicka – poetka – patriotka. Za życia nazywana „wieszczką ludu” i „poetką proletariatu”. Niezwykła kobieta. Człowiek gorącego serca. Jej melodyjne wiersze urzekają prostotą i żarliwą miłością ziemi ojczystej – ziemi polskiej – wciąż wzruszają czytelników w kraju.

Z wieloma miejscowościami ziemi łódzkiej łączyły poetkę węzły serdeczne, z jednymi tylko przelotne, z innymi dłuższe i trwałe. Szczególnie zżyła się Maria Konopnicka z tymi okolicami, w których przez dłuższy czas mieszkała ze swoją rodziną: w Bronowie w latach 1862-1872 i w Gusinie 1872-1877.

Sejm RP „doceniając literacki dorobek oraz wkład w działalność patriotyczną” Marii Konopnickiej ustanowił pisarkę jednym z patronów 2022 r.

Maria Konopnicka dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze. W 1926 r. władze niepodległej Rzeczypospolitej rozważały „Rotę” jako hymn narodowy. W maju br. świętowaliśmy 180. rocznicę jej urodzin.

Zadanie obejmuje organizację dwóch wycieczek:

  1. Zwiedzanie Muzeum Marii Konopnickiej w Bronowie,
    w którym Konopnicka spędziła 10 lat. Obecnie w dworku znajdują się dwie izby muzealne: Izba Pamięci M. Konopnickiej z licznymi pamiątkami po autorce, Izba Zbiorów Oświatowych oraz sala wystaw czasowych.
  2. Zwiedzanie Zespołu pałacowo-parkowego w Nieborowie i Arkadii.
    W pałacu znajduje się obecnie muzeum wnętrz rezydencji pałacowej z XVII-XIX wieku, oparte na ocalałym wyposażeniu pałacu i jego kolekcjach (rzeźba, obrazy, grafika, meble, brązy, porcelana i szkło, srebra, zegary, tkaniny, zbiory biblioteczne), uzupełnione obiektami sztuki i rzemiosła artystycznego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Pałac i ogród regularny (francuski) w Nieborowie oraz angielski (sentymentalno-romantyczny) w Arkadii po renowacji i uporządkowaniu zostały udostępnione zwiedzającym jako stylowe pałacowo-ogrodowe założenie rezydencjonalne. W 2017 r. zespół umieszczony został na liście Pomników Historii. Na terenie zespołu znajduje się XIX- wieczny dom mieszkalny dzierżawcy książęcego pobliskiego młyna rzecznego w Arkadii, w którym na przełomie XIX i XX w. mieszkał Jan Konopnicki, syn Marii Konopnickiej. Dzierżawił on radziwiłłowskie młyny nad rzeką Skierniewką. Związki poetki z Nieborowem i Arkadią trwały przez dwadzieścia lat od 1884 do 1903r. W latach 1893-1903 Konopnicka była częstym gościem w Arkadii, a nawet nosiła się z zamiarem stałego osiedlenia w Arkadii. Zwiedzanie Zespołu pałacowo-parkowego w Nieborowie i Arkadii zaplanowane zostało w dniu, w którym obowiązuje wstęp wolny.

Projekt realizowany jest w ramach drugiego otwartego konkursu ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Kultury.

Województwo Łódzkie - Dotacje 2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”