Kardynał Wyszyński

Wycieczka śladami Kardynała Wyszyńskiego

23 października 2021 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Mileszek ponad 50-osobowa grupa pielgrzymów podążała śladami Prymasa Wyszyńskiego.

Najważniejszym punktem wycieczki było zwiedzanie Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, do którego to kilkukrotnie pielgrzymował Prymas Tysiąclecia.

Jego obecność w kaliskiej kolegiacie związana była z pielgrzymkami dziękczynnymi księży – więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau, którzy 29 kwietnia 1945 r. zostali cudownie ocaleni za przyczyną św. Józefa Kaliskiego.

Pielgrzymi zwiedzali również sanktuarium w Skalmierzycach, w którym znajduje się uznawanym za cudowny obraz przedstawiający Maryję trzymającą na lewym ramieniu Dzieciątko. Kult Maryi w Skalmierzycach datuje się od XV wieku. 4 września 1966 r. Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu koronami poświęconymi przez Papieża Pawła VI.

Opiekę duszpasterską nad pielgrzymami sprawował ks. Roman Kurzdym – proboszcz parafii pw. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Mileszkach.

Wyjazd odbywał się w ramach projektu „PATRIOTYZM I ODWAGA W CIENIU TOTALITARYZMU – SYLWETKI WIELKICH POLAKÓW: WITOLDA PILECKIEGO I STEFANA WYSZYŃSKIEGO”, na realizację którego Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek uzyskało dofinansowanie ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Łódzkie – logotyp

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”