Stefan Wyszyński i Witold Pilecki

PATRIOTYZM I ODWAGA W CIENIU TOTALITARYZMU – SYLWETKI WIELKICH POLAKÓW: WITOLDA PILECKIEGO I STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Stefan Wyszyński i Witold Pilecki

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek 13 października 2021 r. podpisało umowę nr 2/KII/21/K na realizację zadania pn.:

„Patriotyzm i odwaga w cieniu totalitaryzmu-sylwetki wielkich Polaków: Witolda Pileckiego i Stefana Wyszyńskiego. Zadanie realizowane jest ze środków Województwa Łódzkiego”.


Projekt zakłada taki sposób realizacji zaplanowanych działań, aby o zawiłych drogach historii opowiedzieć w oparciu o losy świadków – sylwetek dwóch wybitnych Polaków, które przedstawione zostaną na tle procesów historycznych. Ich przeżycia, dylematy i wybory pozwolą przybliżyć realia minionego stulecia, bez zatracania perspektywy ich osobistych doświadczeń. Realizacja projektu, na który składa się cykl interdyscyplinarnych działań, w bezpośredni sposób przyczyni się do wzbogacania oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim. Wszystkie działania w projekcie mają charakter nieodpłatny.

Rotmistrz Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. Przed wojną zarządzał majątkiem rodzinnym na Kresach Wschodnich. Po upadku II Rzeczypospolitej od razu zaangażował się w działalność podziemną. Do obozu koncentracyjnego Auschwitz trafił w 1940 r. z własnej woli i za zgodą dowództwa. Spędził tam ponad dwa i pół roku, budował siatkę konspiracyjną, a w raportach dla podziemia informował o sytuacji w obozie i zagładzie Żydów. Po brawurowej ucieczce z Auschwitz służył w Kierownictwie Dywersji Armii Krajowej, w 1944 r. walczył w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku trafił do niewoli niemieckiej. Do opanowanego przez komunistów kraju wrócił w 1945 r. jako wysłannik gen. Władysława Andersa, aby stworzyć siatkę wywiadowczą. Aresztowany w 1947 r. przez Urząd Bezpieczeństwa, został poddany w śledztwie brutalnym torturom i skazany na śmierć w procesie politycznym. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r.

Rotmistrz Witold Pilecki rzucił wyzwanie dwóm totalitaryzmom: nazistowskiemu i komunistycznemu. Był ofiarą obydwu zbrodniczych reżimów. Jest symbolem patriotyzmu, odwagi, umiłowania wolności i solidarności z prześladowanymi – uniwersalnych wartości wspólnych wszystkim ludziom, fundamentalnych dla tradycji Zachodu.

W ramach zadania zaplanowano dwie wycieczki śladami bohaterów projektu:

Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia urodził się 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela. Był prawdziwym przywódcą i duchowym przewodnikiem Polaków. Wybitny mąż stanu, którego heroiczna postawa połączona z mądrością i niezwykła intuicja polityczna pozwoliła przetrwać polskiemu Kościołowi w najtrudniejszym okresie stalinizmu. Jedocześnie był kapłanem niezwykle wymagającym od siebie, pokornym, okazującym szacunek każdemu napotkanemu człowiekowi, mający świetny kontakt ze zwykłymi ludźmi. Jego postawa przyczyniła się do ukształtowania innego wielkiego Polak – późniejszego Ojca Św. Jana Pawła II. Rola jaką odegrał w historii polskiego Kościół jest nie do przecenienia. Dzięki niemu Polacy mieli siłę opierać się komunistycznej dyktaturze. Nic nie było w stanie zachwiać jego pozycji: ani więzienie, ani odstępstwo złamanych przez komunistów księży, ani groźby czy prześladowania. Śmierć i pogrzeb Prymasa w 1981 r. był wspaniała manifestacja patriotyzmu i hołdu dla wielkiego Polaka.

  • Jednodniowa wycieczka autokarowa śladami Witolda Pileckiego na trasie Łódź – Warszawa – Ostrowia Mazowiecka – Łódź

    Główny nacisk położony zostanie na zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie. Podczas spaceru po stolicy uczestnicy zobaczą m.in. miejsce, w którym Rotmistrz Pilecki zostaje złapany w łapance; budynek, w którym był przetrzymywany; Katedrę Polową miejsca związane z walkami powstańczymi w oddziale Chrobry oraz z późniejszym aresztowaniem przez UB. W programie wycieczki znajdzie się także Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Misją nowo powołanego Muzeum jest dokumentowanie, upamiętnianie i upowszechnianie w Polsce i na świecie wiedzy o życiu rotmistrza Witolda Pileckiego i jego żony Marii, postaci wpisanych w historię miasta Ostrów Mazowiecka. Podczas wycieczki uczestnicy będą mieli okazję poznać historię rodziny Pileckich.

  • Jednodniowa wycieczka autokarowa śladami Kardynała Wyszyńskiego na trasie Łódź – Kalisz – Ostrów Wielkopolski – Skalmierzyce – Łódź

    Najważniejszym punktem wycieczki będzie zwiedzanie Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, które było miejscem kilku pielgrzymek Prymasa Tysiąclecia. Bywał także w Ostrowie Wielkopolskim, a w Skalmierzycach dokonał koronacji obrazu Matki Bożej. We wszystkich tych miejscach wygłosił homilie, których przesłania są aktualne do dziś. Obecność w kaliskiej kolegiacie związana była z pielgrzymkami dziękczynnymi księży – więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau, którzy 29 kwietnia 1945 roku zostali cudownie ocaleni za przyczyną św. Józefa Kaliskiego. Szczególnie uroczysty charakter i bogaty program miała trzecia pielgrzymka, w której uczestniczył ks. kardynał Stefan Wyszyński i ks. kardynał Karol Wojtyła, kilkunastu biskupów oraz 286 księży – byłych więźniów Dachau z ks. arcybiskupem Adamem Kozłowieckim.

Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Łódzkie – logotyp

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”