Rotmistrz Witold Pilecki

Wycieczka śladami Rotmistrza Pileckiego

29 października 2021 r. blisko 50 osobowa grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi wzięła udział w wycieczce inspirowanej śladami Rotmistrza Pileckiego.

W programie wyjazdu znalazł się m.in. Cmentarz Wojskowy na Powązkach z Kwaterą na Łączce oraz Panteon – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych. Młodzież zwiedziała Muzeum Żołnierzy Wyklętych na ul. Rakowieckiej. Korzystając z pięknej pogody udało się zwiedzić także Stare Miasto, Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Powstania Warszawskiego, Katedrę Polową Wojska Polskiego oraz miejsca w Warszawie związane Rotmistrzem Pileckim.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wychowawców – klasa VIIIA Pani Marii Kurowskiej, oraz klasy VIIIB Pani Jolanty Stępień oraz do Pana Arkadiusza Dąbrowskiego – nauczyciela historii, który wzbogacił program wyjazdu o kontekst historyczny.

Wyjazd odbywał się w ramach projektu „PATRIOTYZM I ODWAGA W CIENIU TOTALITARYZMU – SYLWETKI WIELKICH POLAKÓW: WITOLDA PILECKIEGO I STEFANA WYSZYŃSKIEGO”, na realizację którego Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek uzyskało dofinansowanie ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Łódzkie – logotyp

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”